• Начало

Начало

Изграждането на фотоволтаични генератори  /централи/ е  най-природосъобразният начин за добив на електроенергия в сравнение с всички видове възобновяаеми енергийни източници, тъй като по никакъв начин не замърсява околната среда, не се регистрират нива на шум при производството на електроенергия и не се застрашава миграцията на птиците.
Най-природосъобразният възобновяем енергиен източник, без съмнение, е слънцето. Цялата територия на Балканите е много подходяща за слънчева енергетика. А трансформацията на естествената дневна светлина в електрически ток, чрез соларни фотоволтаични модули, е най-екологичният начин на преобразуване на слънчевата светлина в електричество.
Като се има предвид, че на Балканите слънчевото греене надвишава значително средноевропейските показатели, инвестициите на соларните паркове са много изгодно капиталовложение. Ресурсът е неограничен и напълно безплатен. Пазарът е 100% законово гарантиран, както от държавата така и от Европейската комисия.

Поради тази причина, след изградените соларни централи в България, компанията ни регистрира ново търговско дружество в Република Турция с търговско наименование Kaena Solar Ltd.

Целта на новорегистрираното дружество е да използва придобития опит в България и да го приложи при изграждане на соларни паркове на територията на Република Турция.  

Печат Е-мейл