За нас

Фирма Каена Парк ЕООД е учредена 2009год. с цел реализация на проекти за фотоволтаични паркове започвайки от избора на терен до получаване на съответните разрешения, подписване на договори, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация, поддръжка и техническа експлоатация на същите след въвеждането им в експлоатация. Работим с фирми доказали се в световен мащаб, като фирми изпълнители на ВЕИ проекти и фирми доставчици на компоненти на ВЕИ. 
През 2010 год. участвахме в Програмата коята подкрепя инвестиционни проекти свързани с производството на енергия от възобновяеми енергийни източници – МЯРКА 312.
Опитът и знанието ни позволяват да се развиваме бързо и да реализираме плануваните от нас проекти в съответните срокове и с необходимото качество.

ФтЕЦ „Каена Парк” е един от първите ни успешно реализирани проекти. Централата се намира в обл.Русе, гр.Ветово.  През м.юли 2010 получихме разрешение за строеж, на 09.03.2011 година открихме строителна площадка и започнахме изграждането на соларения парк с мощност 56 KW.  ФтЕЦ Каена Парк беше построена успешно и  получи акт 16 ( разрешение за въвеждане в експлоатация) на 10.06.2011 год.  От пускането и в експлоатация, ФтЕЦ Каена Парк работи успешно и отдава произведената от ФтЕЦ Каена Парк електроенергия в мрежата на Енерго-Про България.

Нашият тим успешно реализира и ФтЕЦ Фотон Парк с мощност 200 KW, находяща се в обл.Шумен, общ.Хитрино, с.Висока поляна.  Разрешение за въвеждане в експлоатация за ФтЕЦ Фотон Парк получихме на 20.06.2012 г. и от въвеждането и в експлоатация, централата успешно отдава електроенергия в мрежата на Енерго-Про България.

Други наши успешно реализирани проекти на ФтЕЦ-ове до момента са:  Голдън Сан-Трояново, ФтЕЦ ДАГ-08 и ФтЕЦ Бонев-Чирпан, които отдават  електроенергия в мрежата на ЕВН- България.

ФтЕЦ Голдън Сан-Трояново, находяща се в обл.Бургас, общ.Камено, с. Трояново, е с мощност 1500 kW. Релизирането на централата започна през месец Ноемвири 2011 год. След успешно приключената ни работа централата получи  разрешение за въвеждане в експлоатация на 23.05.2012год. 

ФтЕЦ ДАГ-08 е с мощност от 2340 kW. Построена е на 53 дка. земя в област Хасково, община Димитровград, с.Радиево. След успешното й инсталиране и подписване на всички необходими договори с ЕВН- България, ФтЕЦ ДАГ-08, получи разрешение за въвеждане в експлоатация на  19.06.2012год.

 ФтЕЦ Бонев-Чирпан е с инсталирана мощност от 1500 kW.  Намира се в обл.Стара Загора, общ.Чирпан.Централата получи  разрешение за въвеждане в експлоатация от 20.06.2012г.

Каена Парк ЕООД до края на юни месец 2012 год. успешно реализира инсталация и въвеждане в експлоатация на 5596 KW мощност.  След въвеждането в екслоатация, благодарение на поддръжката и техническата екслоатация която извършва нашия екип, нашите централи ежедневно работят безупречно, което показва, че ние се класираме в едни от най-добрите фирми, извръшващи поддръжка и техническа експлоатация на соларни паркове.

В края на месец май 2013 регистрирахме дружество Kaena Solar Ltd. в гр.Истанбул, Република Турция. Целта на новорегистрираното дружество е да използва придобития опит в България и да го приложи при изграждане на соларни паркове на територията на Република Турция.  Заедно с нашите партньори, с които сме работили в Република България, възнамеряваме да продължим успешното сътрудничество и на територията на Република Турция. Дружеството Kaena Solar Ltd. си е поставило много високи цели в Република Турция. Една от основните идеи е да популяризираме соларния бизнес в индустриалните среди на територията на Република  Турция.

Поради факта, че електроенергията за промишлени нужди в Република Турция е доста скъпа, очакваме да получим експедитивни положителни отзиви от почти всички компании, с които водим разговори.

Печат Е-мейл